Pronunciation in Durud Ebrahim

26 Feb 2018 Ref-No#: 278

In Salawat,is it correct to say Innaka Hamidum Majeed or Innaka Hamidun Majeed (Hamidum or Hamidun)

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

It will be pronounced as hamidum majid. The Arabic is as follows:

                                                                                                   إنك حميد مجيد

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

Tags: